Coordonare traduceri

A asigurat traducerea în limba română, revizia lingvistică şi juridică a acquis-ului Uniunii Europene adoptat până la momentul aderării României la UE.

În prezent, asigură traducerea şi revizia jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), din limbile franceză/engleză în limba română, precum şi traducerea în limba engleză şi/sau franceză a unor reglementări juridice româneşti.

Date fiind implicaţiile juridice şi volumul considerabil al legislaţiei şi al jurisprudenţei traduse, Serviciul Coordonare Traduceri asigură calitatea traducerilor prin revizie lingvistică şi juridică, prin utilizarea unei terminologii consecvente şi prin publicaţii de specialitate.

Serviciul Coordonare Traduceri:

  • coordonează şi/sau execută proiecte de traducere, revizie lingvistică şi juridică a jurisprudenţei CEDO şi a altor reglementări juridice;
  • validează terminologia utilizată în traducerile efectuate, cu ajutorul experţilor din ministere, din universităţi şi din alte instituţii publice;
  • elaborează publicaţii de specialitate pentru uzul traducătorilor, funcţionarilor publici şi pentru toţi cei interesaţi de traducerea specializată (glosare, ghiduri etc.);
  • contribuie la standardizarea ocupaţiilor de terminolog, revizor lingvist şi revizor jurist;
  • desfăşoară activităţi de promovare şi conştientizare privind importanţa traducerii, reviziei şi terminologiei.