Jurisprudenţa istorică CJUE

Institutul European din România a coordonat traducerea în limba română a acquis-ului comunitar adoptat până la 1 ianuarie 2007, momentul aderării României la Uniunea Europeană.

Jurisprudenţa istorică (parte din acquis-ul comunitar) tradusă în limba română constă în 1 011 de hotărâri şi ordonanţe ale Curţii şi ale Tribunalului din perioada 1952 - 2006, selectate de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Pentru vizualizarea listei şi a repartizării actelor pe ani, apăsaţi aici.

O parte din hotărârile şi ordonanţele Curţii şi ale Tribunalului au întocmite şi rezumate în limba română.

Baza de date a IER cu traducerile actelor din legislaţia primară şi secundară a fost închisă pe data de 1 octombrie 2007. Pentru a accesa versiunea finală a actelor în limba română, apăsaţi aici.

Căutare în baza de date a IER cu traducerile actelor din jurisprudenţa istorică a CJUE.