Jurisprudenţa CEDO

Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) reprezintă totalitatea hotărârilor acestei instanţe. Pot depune o cerere prin care invocă încălcarea de către un stat semnatar a unuia dintre drepturile garantate prin Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale orice stat semnatar sau orice persoană care susţine că este victima unei astfel de încălcări. Hotărârea definitivă a CEDO este obligatorie pentru statul pârât.

Limbile oficiale ale CEDO sunt franceza şi engleza, însă cererile pot fi redactate în una dintre limbile oficiale ale statelor semnatare ale convenţiei. După declararea cererii ca admisibilă, se utilizează una dintre cele două limbi oficiale, cu excepţia cazului în care nu a fost autorizată utilizarea în continuare a limbii de redactare a cererii.


IER a început traducerea, revizia lingvistică şi juridică a jurisprudenţei CEDO în ianuarie 2009, în baza protocolului dintre Institutul European din România şi Consiliul Superior al Magistraturii, extins ulterior cu Ministerul Afacerilor Externe.

Pentru vizualizarea listei cu hotărârile CEDO planificate a fi traduse şi/sau revizuite, apăsaţi aici.

Materiale de informare

Căutare în baza de date