Materiale de informare privind CEDO

Ghiduri ale CEDO
Dreptul la libertate și siguranță
Dreptul la un proces echitabil (aspectul civil)
Dreptul la un proces echitabil (latura penală)

Fișe tematice
Arestarea de către poliție și asistența din partea unui avocat (decembrie 2017)
Cauzele "Dublin" (iunie 2016)
Condiții de detenție și tratamentul persoanelor private în libertate (ianuarie 2018)
Conflicte armate (mai 2018)
Derogare în caz de stare de urgență (august 2018)
Detenţia şi sănătatea mintală (decembrie 2017)
Detențiunea pe viață (iunie 2017)
Discurs de incitare la ură (iulie 2017)
Dreptul de vot al deținuților (iulie 2017)
Dreptul la protejarea propriei imagini (septembrie 2017)
Drepturi părinteşti (iulie 2018)
Drepturi privind munca (mai 2018)
Drepturi reproductive (iunie 2018)
Drepturi sindicale (mai 2016)
Drepturile copiilor (ianuarie 2018)
Egalitatea de gen (iunie 2018)
Expulzările colective de străini (ianuarie 2018)
Extrădare și detențiune pe viață (decembrie 2017)
Fiscalitatea și Convenția Europeană a Drepturilor Omului (august 2017)
Hotărârile pilot (februarie 2018)
Identitatea de gen (aprilie 2017)
Jurisdicția extrateritorială a statelor părți la Convenția Europeană a Drepturilor Omului (februarie 2016)
jurisprudența privind Uniunea Europeană (august 2018)
Libertatea de religie (iunie 2017)
Locații secrete de detenție (iunie 2016)
Măsuri de austeritate (decembrie 2017)
Măsuri provizorii (ianuarie 2017)
Maternitatea de substituție gestatională (ianuarie 2017)
Mediul şi CEDO (februarie 2018)
Migranţi în detenţie (aprilie 2018)
Noile tehnologii (iunie 2018)
Obiecția de conștiință (octombrie 2017)
Orientarea sexuală (mai 2018)
Partidele și asociațiile politice (octombrie 2016)
Persoanele cu dizabilități și Convenția Europeană a Drepturilor Omului (octombrie 2017)
Persoanele vârstnice și Convenția Europeană a Drepturilor Omului (octombrie 2016)
Principiul non bis in idem (octombrie 2018)
Protecția datelor cu caracter personal (noiembrie 2017)
Protecția minorilor (mai 2017)
Protecția reputației (aprilie 2018)
Protecția surselor jurnalistice (ianuarie 2018)
Răpiri internaționale de copii (decembrie 2017)
Refuz de hrană în detenție (august 2015)
Romi și nomazi (februarie 2018)
Sănătate (aprilie 2018)
Sclavie, aservire și muncă forțată (martie 2017)
Sfârșitul vieții și Convenția Europeană a Drepturilor Omului (ianuarie 2018)
Simboluri și ținute religioase (iulie 2017)
Sportul și Convenția Europeană a Drepturilor Omului (ianuarie 2018)
Supraveghere în masă (noiembrie 2017)
Supraveghere la locul de muncă (noiembrie 2017)
Terorismul și CEDO (mai 2018)
Traficul de persoane (iunie 2017)
Violența împotriva femeilor (iunie 2017)
Violența în familie (ianuarie 2018)

Fișe de țară: România
ianuarie 2018
februarie 2018