Materiale de informare privind CEDO

Ghiduri ale CEDO
Dreptul la libertate și siguranță
Dreptul la un proces echitabil (aspectul civil)
Dreptul la un proces echitabil (latura penală)

Fișe tematice
Abolirea pedepsei cu moartea (octombrie 2015)
Accesul la Internet (ianuarie 2018)
Arestarea de către poliție și asistența din partea unui avocat (decembrie 2017)
Cauzele "Dublin" (iunie 2016)
Condiții de detenție și tratamentul persoanelor private în libertate (ianuarie 2018)
Conflicte armate (mai 2018)
Derogare în caz de stare de urgență (august 2018)
Detenţia şi sănătatea mintală (decembrie 2017)
Detențiunea pe viață (iunie 2017)
Discursul de incitare la ură (iulie 2017)
Dreptul de vot al deținuților (iulie 2017)
Dreptul la alegeri libere (octombrie 2016)
Dreptul la protejarea propriei imagini (septembrie 2017)
Dreptul la viață (august 2012)
Drepturi părinteşti (iulie 2018)
Drepturi privind munca (mai 2018)
Drepturile reproductive (iunie 2018)
Drepturi sindicale (mai 2016)
Drepturile copiilor (ianuarie 2018)
Drepturile în materie de sănătate ale persoanelor private de libertate (martie 2018)
Egalitatea de gen (iunie 2018)
Expulzările colective de străini (ianuarie 2018)
Extrădare și detențiune pe viață (decembrie 2017)
Fiscalitatea și Convenția Europeană a Drepturilor Omului (septembrie 2018)
Homosexualitatea (iunie 2014)
Hotărârile pilot (februarie 2018)
Identitatea de gen (aprilie 2017)
Jurisdicția extrateritorială a statelor părți la Convenția Europeană a Drepturilor Omului (februarie 2016)
Jurisprudența privind Uniunea Europeană (august 2018)
Libertatea de religie (iunie 2017)
Locații secrete de detenție (iunie 2016)
Măsuri de austeritate (decembrie 2017)
Măsuri provizorii (ianuarie 2017)
Maternitatea de substituție gestatională (ianuarie 2017)
Mediul şi CEDO (februarie 2018)
Migranţi în detenţie (aprilie 2018)
Migranți minori însoțiți ținuți în detenție (aprilie 2018)
Migranți minori neînsoțiți ținuți în detenție (ianuarie 2018)
Noile tehnologii (iunie 2018)
Obiecția de conștiință (octombrie 2017)
Orientarea sexuală (mai 2018)
Partidele și asociațiile politice (octombrie 2016)
Persoanele cu dizabilități și Convenția Europeană a Drepturilor Omului (octombrie 2017)
Persoanele vârstnice și Convenția Europeană a Drepturilor Omului (octombrie 2016)
Principiul non bis in idem (octombrie 2018)
Protecția datelor cu caracter personal (noiembrie 2017)
Protecția minorilor (mai 2017)
Protecția reputației (aprilie 2018)
Protecția surselor jurnalistice (ianuarie 2018)
Răpiri internaționale de copii (mai 2018)
Refuz de hrană în detenție (august 2015)
Retragerea cetățeniei (ianuarie 2018)
Romi și nomazi (februarie 2018)
Sănătate (aprilie 2018)
Sclavie, aservire și muncă forțată (martie 2017)
Secretul profesional al avocaților (octombrie 2018)
Sfârșitul vieții și Convenția Europeană a Drepturilor Omului (ianuarie 2018)
Simboluri și ținute religioase (iulie 2017)
Sportul și Convenția Europeană a Drepturilor Omului (octombrie 2018)
Supravegherea în masă (noiembrie 2017)
Supravegherea la locul de muncă (noiembrie 2017)
Terorismul și CEDO (mai 2018)
Traficul de persoane (iunie 2017)
Violența împotriva femeilor (iunie 2017)
Violența în familie (ianuarie 2018)

Fișe de țară: România
ianuarie 2018
februarie 2018