Centre de informare Europe Direct București (2018-2020)

Misiunea Centrului de Informare Europe Direct București găzduit de Institutul European din România este aceea de a oferi un spațiu de informare și comunicare care să permită accesul facil la informația europeană privind instituțiile, politicile și prioritățile Uniunii Europene, drepturile și responsabilitățile cetățenilor europeni.

Obiective:

 • sporirea gradului de informare a comunității din regiunea București – Ilfov cu privire la elementele de bază ale UE și politicile de interes pentru public, în special pentru cetățenii care au nevoie de informații generale;
 • stimularea dezbaterilor pe teme europene și construirea unui mediu constant de comunicare, în special în rândul tinerilor și al diferitelor categorii de populație defavorizate, prin organizarea unor evenimente preponderent non-formale de conștientizare a drepturilor și a responsabilităților acestora și prin diverse alte instrumente de comunicare;
 • creșterea impactului și a vizibilității acțiunilor de informare și comunicare  ale Reprezentanței Comisiei Europene și Biroului de Informare al Parlamentului European în România;
 • consolidarea reţelelor de informare, în particular a relaţiilor de parteneriat cu centrele din reţeaua Europe Direct, atât din România, cât şi din alte state membre ale UE, prin organizarea de acţiuni comune şi diseminarea unor informaţii relevante legate de activitatea Centrului.

Obiective pentru 2018:

 • Creșterea nivelului de informare corectă și coerentă a cetățenilor din intervalul de vârstă 14 – 35 de ani, pe teme europene, pentru minimum 1000 de beneficiari din regiunea București – Ilfov prin facilitarea accesului la serviciile CIED București cu ajutorul site-ului, newsletterului, paginii de Facebook, serviciilor de telefonie etc.;
 • Facilitarea participării la evenimente și a schimburilor de idei pentru cel puțin 1500 beneficiari din intervalul de vârstă 14 -35 de ani (inclusiv tineri NEET și defavorizați) și implicarea lor în activități care promovează cetățenia activă;
 • Îmbunătățirea colaborării dintre Centrele Europe Direct din cel puțin trei regiuni din România și cel puțin un Centru din UE și cu rețelele de informare ale Uniunii Europene prin organizarea în parteneriat a minim 10 evenimente cu cel puțin 200 beneficiari.

Activități planificate în 2018:

 • servicii de informare furnizate atât vizitatorilor Centrului, cât și solicitărilor telefonice sau prin e-mail;
 • managementul și actualizarea website-ului CIED București, precum și a canalelor de comunicare socială (Facebook, Twitter, YouTube);
 • publicarea Buletinului informativ electronic Europe Direct București (6 numere/an);
 • elaborarea de materiale și broșurii informative pe tematică europeană;
 • seminarii de informare europeană organizate în licee din regiunea București-Ilfov.

Buget proiectului pentru anul 2018 bugetul este 66.575 Euro din care 24.375 Euro reprezintă contribuția Comisiei Europene și 42.200 Euro reprezintă contribuția Institutului European din România.

Finanțator: Comisia Europeană, Direcția Generală Comunicare, Reprezentanța Comisiei Europene în România.

Echipa de proiect:

 • Loredana Licuța, Coordonator Proiect;
 • Livia Mirescu, Expert, Serviciul Comunicare şi Marketing;
 • Georgiana Chivescu, Expert, Serviciul Comunicare și Marketing;
 • Florentina Costache, Șef Serviciu a.i., Serviciul Comunicare şi Marketing;
 • Monica Dumitrescu, Expert Grafică şi DTP, Serviciul Comunicare şi Marketing;
 • Vladimir Guleac, Expert, Compartimentul Relații Publice și Protocol;
 • Tiberiu Nica, Expert, Compartimentul Proiecte;
 • Adriana Alexandru, Șef Serviciu a.i., Serviciul Economic;
 • Ionela Cătălina Iosub, Consilier Juridic, Compartiment Juridic şi Resurse Umane;
 • Mihai Paraschiv, Expert, Compartiment Achiziţii, Logistică şi IT;
 • Bogdan Stăvărache, Expert, Compartiment Achiziţii, Logistică şi IT ;

Pentru mai multe informaţii vă rugăm accesaţi: http://europedirectbucuresti.ier.ro