Asistenţă tehnică pentru organizarea a două conferinţe naţionale având ca temă priorităţi de comunicare ale Comisiei Europene şi asistenţă tehnică pentru organizarea de mese rotunde lunare

Asistenţă tehnică pentru organizarea a două conferinţe naţionale având ca temă priorităţi de comunicare ale Comisiei Europene şi asistenţă tehnică pentru organizarea de mese rotunde lunare (2012-2013)

Scopul proiectului este acordarea asistenței tehnice de către Institutul European din România, Reprezentanței Comisiei Europene din România pentru organizarea a zece mese rotunde lunare și a două conferințe naționale având ca temă priorități de comunicare ale Comisiei Europene.

Obiective:

 • să consolideze un cadru de dezbateri pe marginea temelor prioritare de pe agenda Uniunii Europene;
 • să  contribuie la creşterea impactului şi a vizibilităţii evenimentelor Reprezentanţei Comisiei Europene în România.

Activități:

 • organizarea a două conferințe naționale;
 • organizare a zece mese rotunde lunare.

Rezultate:

 • 1 conferința națională ”Criza economică și modelul social european” organizată;
 • 1 conferință națională ”Procesul extinderii Uniunii Europene” organizată;
 • 10 mese rotunde organizate lunar cu următoarea tematică:
  • ”Uniunea Europeană la răscruce”;
  • ”Consolidarea pieței unice și stimularea creșterii economice – progrese, obstacole și prioritățile”;
  • ”Strategia de extindere a Uniunii Europene și principalele ei provocări”;
  • ”Implicarea femeilor în viața publică”;
  • ”EuroTeam România: perspectivele Uniunii Economice și Monetare pentru 2013”;
  • ”Eficientizarea pieței interne a energiei la nivelul Uniunii Europene”;
  • ”Modele de creștere și competitivitatea în Uniunea Europeană”;
  • ”Uniunea Europeană la răscruce (II)”;
  • ”Capitalismul românesc, încotro? Modelul de creștere economică post 1989”;
  • ”Valorile naționale în contextul european”.

Buget: 33,000 euro.

Parteneri:

 • Institutul European din România;
 • Reprezentanța Comisiei Europene în România.

Finanțator: Reprezentanța Comisiei Europene în România.

Echipa de proiect:

 • Florentina Costache, Coordonator de Proiect, Șef Serviciu Organizare Evenimente, florentina.costache[at]ier.ro;
 • Oana Mocanu, Expert Evenimente, Șef Birou Studii și Analize, oana.mocanu[at]ier.ro;
 • Mihai Sebe, Expert Evenimente, Birou Formare/Birou Servicii și Analize, mihai.sebe[at]ier.ro;
 • Monica Dumitrescu, Expert Grafică și DTP, Compartiment Marketing și Promovare, monica.dumitrescu[at]ier.ro.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm accesaţi: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm