Concurs de recrutare pentru funcțiile contractuale vacante de conducere (1 post) și de execuție (5 posturi) - iunie 2018

9 iulie 2018 - Rezultatele finale ale concursului de ocupare a locurilor vacante în cadrul IER

Nr. crt.

Nume Prenume candidat

Poziția pentru care s-a candidat

Proba scrisă

Interviu

Punctaj

final

Mențiune

 1.  

DRĂGHIA DAN-GEORGE

Expert, gradul IA – Biroul Formare

56,33

83

69,66

admis

 1.  

DAN ROBERTO

Expert, gradul IA – Compartimentul Financiar-Contabilitate/Serviciul Economic

71,55

absent

-

respins

 1.  

POPONETE IOANA

Expert, gradul IA – Compartimentul Financiar-Contabilitate/Serviciul Economic

81,50

100

90,75

admis

 1.  

VLĂDILĂ ADRIANA

Șef Serviciu Economic, gradul II

71

91,33

81,17

admis

 1.  

PETRESCU GHEORGHE

Consilier juridic, gradul I

63,16

98

80,58

admis

 1.  

BĂZDRĂGAN CAMELIA-PETRINA

Expert, gradul II–Compartimentul Organizare Evenimente/Serviciul Comunicare și Marketing

62,00

76,33

69,16

admis

 1.  

IONAȘCU GABRIELA

Expert, gradul II–Compartimentul Organizare Evenimente/Serviciul Comunicare și Marketing

60,00

64,66

62,33

respins

 1.  

IRICIUC ANA-IOANA

Expert, gradul II–Compartimentul Organizare Evenimente/Serviciul Comunicare și Marketing

62,00

68,00

65

respins

 1.  

OCHEA CORINA-THEODORA

Expert, gradul II–Compartimentul Organizare Evenimente/Serviciul Comunicare și Marketing

58,60

75,66

67,13

respins

 1.  

PETRE ROBERTA-GEORGIANA

Expert, gradul II–Compartimentul Organizare Evenimente/Serviciul Comunicare și Marketing

57,60

58,00

57,8

respins

 1.  

RADU CĂTĂLINA-ELENA

Expert, gradul II–Compartimentul Organizare Evenimente/Serviciul Comunicare și Marketing

55,60

58,00

56,8

respins

 

 


 

6 iulie 2018 - Rezultatele probei de interviu ale concursului de ocupare a locurilor vacante în cadrul IER, desfășurat în data de 06.07.2018

 

Nr. crt.

Nume Prenume candidat

Poziția pentru care s-a candidat

Interviu

 1.  

DRĂGHIA DAN-GEORGE

Expert, gradul IA – Biroul Formare

83

 1.  

DAN ROBERTO

Expert, gradul IA – Compartimentul Financiar-Contabilitate/Serviciul Economic

absent

 1.  

POPONETE IOANA

Expert, gradul IA – Compartimentul Financiar-Contabilitate/Serviciul Economic

100

 1.  

VLĂDILĂ ADRIANA

Șef Serviciu Economic, gradul II

91,33

 1.  

PETRESCU GHEORGHE

Consilier juridic, gradul I

98

 1.  

BĂZDRĂGAN CAMELIA-PETRINA

Expert, gradul II–Compartimentul Organizare Evenimente/Serviciul Comunicare și Marketing

 

 

76,33

 1.  

IONAȘCU GABRIELA

Expert, gradul II–Compartimentul Organizare Evenimente/Serviciul Comunicare și Marketing

 

 

64,66

 1.  

IRICIUC ANA-IOANA

Expert, gradul II–Compartimentul Organizare Evenimente/Serviciul Comunicare și Marketing

 

 

68

 1.  

OCHEA CORINA-THEODORA

Expert, gradul II–Compartimentul Organizare Evenimente/Serviciul Comunicare și Marketing

 

 

75,66

 1.  

PETRE ROBERTA-GEORGIANA

Expert, gradul II–Compartimentul Organizare Evenimente/Serviciul Comunicare și Marketing

 

 

58

 1.  

RADU CĂTĂLINA-ELENA

Expert, gradul II–Compartimentul Organizare Evenimente/Serviciul Comunicare și Marketing

 

 

58

 

Sunt declarați admiși candidații care au obținut:

a) minimum 70 de puncte pentru ocuparea funcțiilor de conducere;

b) minimum 50 de puncte pentru ocuparea funcțiilor de execuție;

Interviul se va desfășura la sediul IER, etaj III, sala 310, începând cu ora 9:30;

Interviul va fi înregistrat pe suport audio, în conformitate cu prevederile Regulamentului de concurs;

Rezultatele se vor publica pe site-ul IER în data de 09.07.2018, ora 14:00.

 


4 iulie 2018 - Rezultatele probei scrise din cadrul concursului de ocupare a locurilor vacante în cadrul IER, organizat în data de 03.07.2018

Au fost declarați admiși candidații care au obținut:

a) minimum 70 de puncte pentru ocuparea funcțiilor de conducere;
b) minimum 50 de puncte pentru ocuparea funcțiilor de execuție;
 
Candidații pot depune contestații scrise la sediul IER, etaj III, sala 310 până în data de: 05.07.2018, ora 10:00;
 
Rezultatul contestațiilor va fi publicat pe site-ul IER în data de 05.07.2018, ora 15:00;
 
Programarea pentru interviu a candidaților declarați admiși în urma probei scrise se va publica pe site-ul IER în data de 05.07.2018, ora 16:00.
 

3 iulie 2018 - Barem de corectare pentru proba scrisă

 


26 iunie 2018 - Rezultatele selecției dosarelor

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru postul de Șef Serviciu Economic, gradul II

Nr.

crt.

Nume, prenume

Mentiunea

Motivul respingerii dosarului

  1.

ROMAN ELISABETA

admis

 

  2.

VLĂDILĂ ADRIANA

admis

 

 

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru postul de Consilier juridic, gradul I –Compartimentul Juridic și Resurse Umane

Nr.

crt.

Nume, prenume

Mentiunea

Motivul respingerii dosarului

  1.

PETRESCU GHEORGHE

admis

 

 

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru postul de Expert, gradul IA – Compartimentul Financiar-Contabilitate/Serviciul Economic

Nr.

crt.

Nume, prenume

Mentiunea

Motivul respingerii dosarului

  1.

DAN ROBERTO

admis

 

  2.

MIHAI MIOARA

admis

 

  3.

POPONETE IOANA

admis

 


Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru postul de Expert, gradul IA – Biroul Formare

Nr.

crt.

Nume, prenume

Mentiunea

Motivul respingerii dosarului

  1.

DRĂGHIA DAN-GEORGE

admis

 

  2.

MILLOTTE ANTONELA

admis

 

  3.

#C1*

admis

 

*Modificare realizată ca urmare a solicitării candidatului, în conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru postul de Expert, gradul II–Compartimentul Organizare Evenimente/Serviciul Comunicare și Marketing

Nr.

crt.

Nume, prenume

Mentiunea

Motivul respingerii dosarului

1.

ARON RALUCA-MIHAELA

admis

 

2.

BADEA CĂTĂLIN

admis

 

3.

BĂZDRĂGAN CAMELIA-PETRINA

admis

 

4.

BRÂNDA OANA-ELENA

admis

 

5.

DINA COVACI JEAN

admis

 

6.

ENE LILIANA

admis

 

7.

IONAȘCU GABRIELA

admis

 

8.

IONESCU CRISTIAN-IONEL

admis

 

9.

IONESCU FLORINA-CRISTINA

admis

 

10.

IRICIUC ANA-IOANA

admis

 

11.

MARCU IONUȚ-MIRCEA

admis

 

12.

MEREACRE ANA

admis

 

13.

MUNTEANU TEODORA

admis

 

14.

OCHEA CORINA-THEODORA

admis

 

15.

PETRE ROBERTA-GEORGIANA

admis

 

16.

POPA LAURENȚIU

admis

 

17.

RADU CĂTĂLINA-ELENA

admis

 

18.

SAVU ALEXANDRU-OCTAVIAN

admis

 

19.

STAICU GABRIEL-SORIN

admis

 

20.

TAMAȘ ANCA

admis

 

 

Informaţii privind susţinerea probei scrise:

 • Proba scrisă va avea loc în data de 03.07.2018, ora 10:30, la sediul institutului, etaj 4.
 • La proba scrisă se vor prezenta doar candidaţii care au fost declaraţi admişi conform rezultatelor privind selecţia dosarelor;
 • Candidații care nu au prezentat originalul cazierului judiciar, au obligaţia de a completa dosarul cu acest document, cel mai tarziu până la data desfăşurării primei probe a concursului
 • Verificarea identităţii candidaţilor, înainte de începerea probei scrise, se face numai pe baza buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii;
 • Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea oricărui document care să ateste identitatea sunt consideraţi absenţi;
 • După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întarzie;
 • Candidaţilor, pe perioada desfăşurării probei scrise, nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă. Nerespectarea acestora atrage eliminarea candidatului din proba de concurs.
 • Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut:
 • a) minimum 70 de puncte pentru ocuparea funcțiilor de conducere;
 • b) minimum 50 de puncte pentru ocuparea funcțiilor de executie.

 


Institutul European din România (IER) cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, Sector 3, CIF:12178517, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, de conducere (1 post), respectiv de execuție (5 posturi), în conformitate cu prevederile art.14 alin.(3) din OUG nr.90/2017, cu modificările și completările ulterioare, și cu HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 • 1 Șef Serviciu Economic, grad II–8 ore/zi;
 • 1 Auditor, gradul IA – 8 ore/zi-Compartimentul Audit Public Intern;
 • 1 Consilier juridic, gradul I-8 ore/zi–Compartimentul Juridic și Resurse Umane;
 • 1 Expert, gradul IA- 8 ore/zi-Compartimentul Financiar-Contabilitate/Serviciul Economic;
 • 1 Expert, gradul IA– 8 ore/zi–Biroul Formare;
 • 1 Expert, gradul II– 8 ore/zi–Compartimentul Organizare Evenimente/Serviciul Comunicare și Marketing.

 • Șef Serviciu Economic, grad II (1 post) – 8 ore/zi

Principalele cerinţe ale postului, mai sus menţionat, potrivit prevederilor din fişa postului: organizează și conduce activitatea serviciului; întocmirea situațiilor financiare; întocmirea contului de execuție bugetară; organizarea și coordonarea activității de inventariere anuală; asigură respectarea termenelor legale privind obligațiile către organismele abilitate; asigură suportul financiar-contabil pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile; răspunde de efectuarea plaților în conformitate cu legislația în vigoare; exercită control financiar preventiv propriu în lipsa titularului.

 • Auditor, gradul IA (1 post) – 8 ore/zi - Compartimentul Audit Public Intern

Principalele cerinţe ale postului, mai sus menţionat, potrivit prevederilor din fişa postului: efectuarea de misiuni de audit public intern asupra tuturor activităților din cadrul instituției, a celor cu implicații financiare, inclusiv a fondurilor structurale; elaborarea /actualizarea normelor metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul instituției; elaborarea proiectului planului multianual și anual de audit public intern; elaborarea raportului anual al activității de audit public intern; elaborarea/actualizarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pe structura specifică.

 • Consilier juridic, gradul I (1 post) – 8 ore/zi – Compartimentul Juridic și Resurse Umane

Principalele cerinţe ale postului, mai sus menţionat, potrivit prevederilor din fişa postului: avizarea și contrasemnarea actelor cu caracter juridic în condițiile legii și ale procedurilor/regulamentelor interne; redactarea modelului cadru al contractelor încheiate în vederea derulării activităților specifice, precum și negocierea clauzelor legale contractuale; redactarea de opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea instituției; formularea și promovarea de acțiuni, potrivit legii, în scopul apărării intereselor legitime ale institutului; acordarea de consultanță juridică; formularea de răspunsuri la petiții. 

 • Expert, gradul IA (1 post) - 8 ore/zi - Compartimentul Financiar-Contabilitate/Serviciul Economic

Principalele cerinţe ale postului, mai sus menţionat, potrivit prevederilor din fişa postului: întocmeşte ștatele   de salarii și documentele privind plata drepturilor salariale şi a celorlalte drepturi băneşti cuvenite terţilor; asigură întocmirea și depunerea declarațiilor periodice conform legislației în vigoare; întocmeşte lunar deschiderile de credite bugetare, în vederea asigurării fondurilor necesare plăţii salariilor la nivelul IER şi alte programări/situaţii necesare asigurării acestor fonduri, precum şi a fondurilor necesare plăţilor prin casierie; fundamentează cheltuielile de personal pentru proiectul de buget anual sau rectificat, urmăreşte execuţia bugetară a cheltuielilor de personal şi încadrarea acestora în prevederile bugetare aprobate; întocmește și depune situații, rapoarte specifice către Trezorerie, conform legislației în vigoare; vizează prin „Bun de plată” şi „Conform cu originalul” pentru operațiunile/proiectele specifice cu excepţia ștatelor de plată.

 • Expert, gradul IA (1 post) – 8 ore/zi – Biroul Formare;

Principalele cerinţe ale postului, mai sus menţionat, potrivit prevederilor din fişa postului: pregăteşte şi organizează programe de formare profesională; concepe, defineşte obiectivele şi beneficiarii, proiectează şi planifică programele de formare profesională; alege şi contractează formatorul/formatorii; pregăteşte materiale de curs şi materiale de evaluare pentru cursanţi; organizează cursurile si urmăreşte desfăşurarea acestora; evaluează activităţile de formare desfăşurate; elaborează rapoarte; întocmeşte documentele interne necesare pentru desfășurarea activității specifice, etc.; inițiază și elaborează proceduri de lucru specifice activității sale.

 • Expert, gradul II (1 post) – 8 ore/zi – Compartimentul Organizare Evenimente/Serviciul Comunicare și Marketing.

Principalele cerinţe ale postului, mai sus menţionat, potrivit prevederilor din fişa postului: organizarea de evenimente – conferințe, dezbateri, seminarii; realizarea de rapoarte, analize și sinteze pe diferite problematici europene și/sau urmare a evenimentelor organizate de IER; participarea la proiectele implementate de IER; activități de secretariat, relații publice și protocol.


Concursul se desfăşoară la sediul IER din Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sector 3, Bucureşti, conform calendarului urmator:

 1. depunere dosare concurs – 12.06 - 25.06.2018
 2. proba scrisă – 03.07.2018 ora 10:30
 3. proba interviu – 06.07.2018

Condiţii generale

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, şi anume:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice

 1. Șef Serviciu Economic, grad II
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare) - domeniul contabilitate/finanțe; 
 • vechime în muncă și în specialitatea studiilor de minimum 8 ani;
 • atestat în domeniul Sistemului European de Conturi (SEC);
 • experiență pe un post similar într-o instituție publică de minimum 3 ani;
 • experiență în contabilitatea proiectelor cu finanțare nerambursabilă de minimum 1 an;
 • perfecţionări (specializări) în domeniul financiar–contabil și fiscal;
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel);
 1. Auditor, gradul IA
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare)  - domeniul contabilitate/finanțe/științe juridice; 
 • vechime în muncă și în specialitatea studiilor de minimum 7 ani;
 • experiență pe un post similar într-o instituție publică de minimum 2 ani;
 • perfecţionări (specializări) în domeniul auditului intern;
 • avizul favorabil al Corpului de Audit Intern din cadrul Ministerului Afacerilor Externe conform Cap. IV, Art. 20, alin (2) din Legea 672/2002 privind auditul public intern, republicată și pct. 2.3.4.1. din Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern[1];
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • să nu fie soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul IER;

[1] Pentru obținerea avizului favorabil al Corpului de Audit Intern, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, candidații pentru funcția de auditor intern depun un dosar, la IER, care cuprinde următoarele documente:

 1. curriculum vitae;
 2. o declarație privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilitățile auditorilor interni;
 3. o lucrare în domeniul auditului intern;
 4. două scrisori de recomandare de la persoane cu experiență în domeniul auditului intern.

Șeful compartimentului de audit intern de la MAE analizează dosarele de avizare depuse de candidații la concurs și realizează un interviu cu aceștia, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dosarului; notarea și stabilirea calificativului de către șeful compartimentului de audit intern se face prin respectarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern.

Avizul comisiei de avizare se transmite către IER, în termen de două zile de la data susținerii interviului.

Dosarul de concurs conținând toate documentele specificate la Condiții generale și specifice, inclusiv avizul favorabil, va fi depus la  IER până la data limita de depunere a dosarelor de concurs.


 

 1. Consilier juridic, gradul I
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare) – domeniul științe juridice; 
 • vechime în muncă de minimum 4 ani;
 • vechime în specialitatea studiilor, în administrație publică, de minimum 2 ani;
 • perfecționări (specializări) în domeniul juridic;
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 1. Expert, gradul IA - Compartimentul Financiar-Contabilitate/Serviciul Economic
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare) - domeniul contabilitate/finanțe;  
 • vechime în muncă și în specialitatea studiilor de minimum 7 ani;
 • experiență pe un post similar într-o instituție publică de minimum 2 ani;
 • perfecționări (specializări) în domeniul financiar – contabil și fiscal;
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 1. Expert, gradul IA – Biroul Formare
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare); 
 • vechime în muncă de minimum 7 ani;
 • experiență în organizarea de cursuri de formare de minimum 3 ani;
 • bună cunoaștere a limbii engleze (nivel mediu)
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • constituie un avantaj: cunoașterea limbii franceze.
 1. Expert, gradul II – Compartimentul Organizare Evenimente/Serviciul Comunicare și Marketing
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (cu toate denumirile anterioare); 
 • vechime în muncă de minimum 1 an;
 • bună cunoaștere a limbii engleze (nivel mediu)
 • solide cunoștințe de operare pe computer: MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • constituie avantaj:

              -  experienţă în organizarea de evenimente;

             -   experiență în activități de secretariat și/sau relații publice;


 

Pentru înscrierea la concurs, candidații prezintă un dosar de concurs care trebuie să conțină următoarele documente:

 1. cerere-tip de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, emise de Ministerul Educației Naționale, și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului solicitat;
 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8. curriculum vitae (model EuroPass);

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o  declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b)-e) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Documentele redactate în limbi străine sunt însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Nedepunerea dosarului în termenul prevăzut sau depunerea unui dosar incomplet determină automat respingerea candidatului.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Institutului European din România – Compartimentul Juridic şi Resurse Umane, et. 4, camera 409, în perioada 12.06 – 25.06.2018 (inclusiv), între orele 11:00 – 14:30 (L – V).


Bibliografiile de concurs:

 1. Șef Serviciu Economic, grad II
 2. Auditor, gradul IA
 3. Consilier juridic, gradul I
 4. Expert, gradul IA - Compartimentul Financiar-Contabilitate/Serviciul Economic
 5. Expert, gradul IA – Biroul Formare
 6. Expert, gradul II – Compartimentul Organizare Evenimente/Serviciul Comunicare și Marketing


Cererea de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin Compartimentul Juridic şi Resurse Umane din cadrul Institutului European din România sau descarcă cererea de înscriere.

Relații suplimentare la telefon: 021.314.26.96/137; 021.314.26.97/137 – Compartimentul Juridic și Resurse Umane, fax:021/314.26.66; e-mail: ier@ier.gov.ro.

Nr. crt.

Nume Prenume candidat

Poziția pentru care s-a candidat

Interviu

Mențiune

 1.  

DRĂGHIA DAN-GEORGE

Expert, gradul IA – Biroul Formare

83

admis

 1.  

DAN ROBERTO

Expert, gradul IA – Compartimentul Financiar-Contabilitate/Serviciul Economic

absent

respins

 1.  

POPONETE IOANA

Expert, gradul IA – Compartimentul Financiar-Contabilitate/Serviciul Economic

100

admis

 1.  

VLĂDILĂ ADRIANA

Șef Serviciu Economic, gradul II

91,33

admis

 1.  

PETRESCU GHEORGHE

Consilier juridic, gradul I

98

admis

 1.  

BĂZDRĂGAN CAMELIA-PETRINA

Expert, gradul II–Compartimentul Organizare Evenimente/Serviciul Comunicare și Marketing

76,33

admis

 1.  

IONAȘCU GABRIELA

Expert, gradul II–Compartimentul Organizare Evenimente/Serviciul Comunicare și Marketing

64,66

respins

 1.  

IRICIUC ANA-IOANA

Expert, gradul II–Compartimentul Organizare Evenimente/Serviciul Comunicare și Marketing

68

respins

 1.  

OCHEA CORINA-THEODORA

Expert, gradul II–Compartimentul Organizare Evenimente/Serviciul Comunicare și Marketing

75,66

respins

 1.  

PETRE ROBERTA-GEORGIANA

Expert, gradul II–Compartimentul Organizare Evenimente/Serviciul Comunicare și Marketing

58

respins

 1.  

RADU CĂTĂLINA-ELENA

Expert, gradul II–Compartimentul Organizare Evenimente/Serviciul Comunicare și Marketing

58

respins

 

 • Candidații pot depune contestații scrise la sediul IER, etaj III, sala 310 până în data de: 09.07.2018, ora 10:00;
 • Rezultatele finale ale concursului se vor afișa în data de: 09.07.2018, ora 17:00.