Ingineria valorificării deșeurilor

01/09/2016 - 02/09/2016 Tarif: 0 lei
Tarif plată anticipată: 0 lei
Termen înscriere: 31/08/2016
Termen plată anticipată: //
In curand
>>
>>
>>
>>
>>
>>

CONTACT

Pentru informații suplimentare cu privire la acest curs sau pentru înscriere, persoana de contact este:
Monica Ingeaua - coordonatorul programului
tel. 021-3142696, int. 114

Pe aceeași tema

Obiectivele cursului
Ca urmare a programului de formare, cursanţii vor fi capabili:
• să înţeleagă principiile gestionării deşeurilor şi influenţa diverşilor factori sociali şi economici în atingerea ţintelor stabilite la nivel european privind gestionarea deşeurilor;
• să înţeleagă şi să descrie tehnici de valorificare a principalelor tipuri de materiale din deşeurile municipale şi de producţie prin prisma celor mai bune tehnici disponibile;
• să recunoască şi să înţeleagă influenţa şi efectul gestionării deşeurilor asupra calităţii mediului, a protejării resurselor şi a sănătăţii umane.

   Pentru înscrierea la acest curs vă rugăm completați Formularul de înscriere.   
 
 
Cui se adresează
Programul se adresează în special funcţionarilor din administraţia publică (centrală şi locală) cu responsabilităţi în domeniul protejării mediului sau a gestionării deşeurilor, dar şi acelora care doresc să dobândească o pregătire generală privind principii şi tehnici de valorificare a unor materiale din deşeuri. 
 
Diploma de absolvire 
Programul de formare se va finaliza cu un Certificat de participare eliberat de Institutul European din România. Eliberarea Certificatului este condiționată de o frecvență de minim 70 % din durata programului de formare.
 
*Selecția participanților la cursurile gratuite se va face pe principiul „primul venit, primul servit” în limita locurilor disponibile pentru fiecare curs. Pentru asigurarea unei reprezentativități cât mai mari, nu vor putea fi selectate mai mult de 2 persoane de la o singură organizație pentru participarea la cursurile gratuite. În cazul în care mai mult de 2 persoane din cadrul aceleiași organizații se înscriu la aceste cursuri, organizatorii vor analiza în ce măsură există locuri disponibile, fără a afecta șansele de a beneficia de instruire ale altor organizații eligibile/selectate.
 

Tematică provizorie
• Deşeurile ca resursă materială şi energetică. Aspecte sociale şi economice ale valorificării deşeurilor.
• Cele mai bune tehnici disponibile (BAT) şi documentele de referinţă. Gestionarea integrată a deşeurilor. Principiul Poluatorul Plătește
• Sisteme de gestionare a deşeurilor. Colectarea separată. Sistemul “depozit” pentru ambalaje. Tehnici de sortare a deşeurilor.
• Reciclare şi valorificare. Valorificarea deșeurilor municipale. Valorificarea deșeurilor din mase plastice 
• Valorificarea deșeurilor biodegradabile. Tratarea mecano-biologică. Compostare. Biodigestie.
• Valorificarea deșeurilor din echipamente electrice şi electronice. Valorificarea deșeurilor din construcții si demolări.
• Aspecte generale privind valorificarea termică a deșeurilor municipale. Coincinerarea în cuptoarele de ciment. Valorificare anvelope uzate
• Deşeuri de producție. Valorificarea deșeurilor din industria termoenergetica.
 
Cursul se desfășoară zilnic între orele 9.00-17.00 (12 ore de instruire - teoretică şi practică).
 
Locul desfășurării
Cursurile se desfășoară la sediul IER din București, Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sala de conferințe, etaj 4 sau la sediul solicitantului.


Formatori
Rodica Stănescu, prof. univ., Politehnica București

Tarif
Programul este subvenționat din bugetul IER, în condițiile desfășurării la sediul IER.

Înscrierea la curs se realizează individual și presupune completarea Formularului de înscriere.
 
Înscrierea la curs se face în ordinea primirii înscrierilor complete până la completarea grupelor.

În cazul în care IER anulează și pe cale de consecință reprogramează programul de formare profesională, anunță beneficiarul imediat asupra acestei situații, precum și asupra datei de începere a următoarei sesiuni a programului de formare profesională, și, în funcție de solicitarea beneficiarului poate înscrie beneficiarul la următoarea sesiune a programului de formare profesională.

There are no events on this topic.
Nu sunt publicatii pe aceasta tema.
Documente disponibile

Alte editii

Nu sunt inregistrari.