Protecția datelor personale în Uniunea Europeană

31/10/2016 - 01/11/2016 Tarif: 500 lei
Tarif plată anticipată: 450 lei
Termen înscriere: 28/10/2016
Termen plată anticipată: 24/10/2016
In curand
>>
>>
>>
>>
>>
>>

CONTACT

Pentru informații suplimentare cu privire la acest curs sau pentru înscriere, persoana de contact este:
Valentin Ciobanu - coordonatorul programului
tel. 021-3142696, int. 112

Pe aceeași tema

Obiectivele cursului
Ca urmare a programului de formare, cursanții vor fi capabili:
• să înțeleagă și să definească sau să descrie principalele aspecte referitoare la protecția datelor personale în cadrul Uniunii Europene;
• să recunoască influenta și efectul politicilor europene la nivel național și să poată acționa în consecință;
• să înțeleagă limbajul comunitar (eurojargonul) și să utilizeze adecvat terminologia specifică utilizată în domeniul protecției datelor personale.
 
 Pentru înscrierea la acest curs vă rugăm completați Formularul de înscriere.
 
Cui se adresează
Programul se adresează în special juriștilor și personalului de specialitate din instituții publice, dar și altor funcționari publici sau altor categorii socio-profesionale interesate de acest domeniu.
 
Diploma de absolvire 
Programul de formare se va finaliza cu un Certificat de participare eliberat de Institutul European din România. Eliberarea Certificatului este condiţionată de o frecvență de minim 70 % din durata programului de formare.
 

Tematica provizorie:
• Ce sunt datele personale?
• Interpretarea jurisprudențială și aplicarea administrativa
• Accesul la informații de interes public și protecția datelor personale 
• Claritatea și previzibilitatea limitărilor aduse exercițiului drepturilor fundamentale 
• Dreptul de a fi uitat
• Extrateritorialitatea reglementarilor referitoare la datele personale 
• Datele de trafic și localizare – date personale? 
• Agenții autonome pentru protecția datelor personale
 
Cursul se desfășoară zilnic între orele 9.00-17.00 (12 ore de instruire - teoretică şi practică).
 
Locul desfăşurării
Cursurile se desfășoară la sediul IER din București, Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, Sala de conferințe, etaj 4 sau la sediul solicitantului.


Formatori 
Ramona-Delia Popescu, lector univ., Univ. București
Simona Șandru
Elena-Simina Tănăsescu, prof. univ. dr., Univ. București/consilier prezidențial     

Tariful cursului
500 lei/participant
 
Reduceri acordate:
10% pentru plata cu cel puțin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de începerea cursului, cu excepția entităților publice;
- 10% pentru orice entitate publică cu care se încheie contract de formare profesională cu cel puțin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de începerea cursului;
- 10% pentru minim 3 cursanți de la aceeași entitate, înscriși pentru aceeași sesiune;
- 10% pentru entitățile publice sau private care au trimis cel puțin un participant la un curs anterior, cu plată;
- 10% pentru cursanții care au mai participat la un curs cu plată organizat de IER (cu prezentarea documentelor justificative);
- 10% pentru stagiari și/sau voluntari ai IER (cu prezentarea documentelor justificative);
- 10% pentru persoanele pensionate (cu prezentarea documentelor justificative);
- 10% pentru formatorii IER;
- 10% pentru cursurile la comanda beneficiarului, pentru un minim de 10 persoane. În situația în care instituția face o solicitare de cel puțin două cursuri în același an, la unul din cursuri numărul de minim de persoane se reduce la 7 persoane. 
 
Aceste reduceri NU se cumulează.
 
Pentru grupuri care depășesc numărul minim stabilit pentru fiecare program de formare, din partea aceleiași organizații, tariful se negociază de către conducerea IER.
Alte tipuri de reduceri negociate cu potențialii beneficiari, fără ca încasările totale rezultate în urma negocierii să coboare sub suma estimată în buget ca încasări pentru acel tip de program/sesiune.
 
Plata taxei de curs 
În cazul programelor cu taxă, plata se poate realiza în numerar la casieria IER sau prin transfer bancar pe baza facturii emise de IER, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Plata se efectuează cu 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de începerea programului.
Pentru a beneficia de reducerea pentru plata anticipată, plata trebuie să fie efectuată integral până la termenul stabilit pentru efectuarea acesteia, iar documentul de plată (OP sau chitanță de plată la casierie) trebuie să ateste respectarea acestui termen
În toate cazurile, Certificatele de participare se eliberează doar după confirmarea plății integrale a taxei de curs.
Pentru plata taxei vă rugăm luați legătura cu coordonatorul programului de formare.
Înscrierea la curs se realizează individual și presupune următorii pași:
1. completarea Formularului de înscriere.
2. completarea în format Word a Contractului de formare profesională primit de la organizatori și retransmiterea lui prin email, în format Word, organizatorilor împreună cu copia scanată a Cărții de Identitate;
3. plata taxei de curs.
 
Înscrierea la curs se face în ordinea primirii înscrierilor complete până la completarea grupelor.
Plata taxei de curs se poate face în numerar la casieria IER sau prin virament bancar. Pentru plata taxei vă rugăm luaţi legătura cu coordonatorul cursului.

În cazul în care IER anulează și pe cale de consecință reprogramează programul de formare profesională, anunță beneficiarul imediat asupra acestei situații, precum și asupra datei de începere a următoarei sesiuni a programului de formare profesională, și, în funcție de solicitarea beneficiarului poate înscrie beneficiarul la următoarea sesiune a programului de formare profesională.

There are no events on this topic.
Nu sunt publicatii pe aceasta tema.
Documente disponibile

Alte editii

Nu sunt inregistrari.