Concurs de recrutare IER - Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs și informații privind susţinerea probei scrise

Click aici pentru a vedea rezultatele selecţiei dosarelor de concurs.

Informaţii privind susţinerea probei scrise:

  • Proba scrisă va avea loc în data de 12.10.2018, ora 11:00, la sediul institutului, bd. Regina Elisabeta nr.7-9, etajul 4.
  • La proba scrisă se vor prezenta doar candidaţii care au fost declaraţi admişi conform rezultatelor privind selecţia dosarelor;
  • Candidații care nu au prezentat originalul cazierului judiciar, au obligaţia de a completa dosarul cu acest document, cel mai tarziu până la data desfăşurării primei probe a concursului
  • Verificarea identităţii candidaţilor, înainte de începerea probei scrise, se face numai pe baza buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii;
  • Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea oricărui document care să ateste identitatea sunt consideraţi absenţi;
  • După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întarzie;
  • Candidaţilor, pe perioada desfăşurării probei scrise, nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă. Nerespectarea acestora atrage eliminarea candidatului din proba de concurs.
  • Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut: minimum 50 de puncte.

Mai multe informații în pagina dedicată concursului de recrutare.