Stagii de practică - Serviciul Comunicare şi Marketing

Institutul European din România oferă studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de la universităţile din ţară şi din străinătate posibilitatea de a efectua stagii de practică neretribuite în cadrul serviciilor instituţiei.

Durata stagiului de practică în cadrul Serviciului Comunicare şi Marketing va fi de două sau trei luni (4-6 ore/zi), dar va putea fi prelungită cu acordul părţilor. Orele de stagiu vor fi stabilite în funcție de programul cursurilor universitare. Stagiile sunt programate să înceapă în jurul datei de 6 octombrie 2014.

Fiecare stagiar va beneficia de un mentor pe toată durata stagiului. La sfârşitul stagiului, stagiarul va primi o Adeverinţă de stagiu de practică în care se vor descrie pe scurt activităţile efectuate şi noile competenţe dobândite.

Număr total locuri: 3

Profilul stagiilor:

1. Comunicare şi activităţi editoriale: 2 locuri

·         asistenţă în organizarea de evenimente, pregătirea de conferinţe publice, seminarii;

·         redactare ştiri, articole pentru Newsletter IER (română şi engleză);

·         traducere şi revizie a unor articole de specialitate din domeniul afacerilor europene (ro-en);

·         întocmirea unor sinteze pe marginea dezbaterilor în cadrul unor evenimente publice;

·         asistenţă activităţi administrative (pregătire acte, corespondenţă)

2. Centrul de documentare al IER (Biblioteca): 1 loc

·         asistenţă în organizarea activităţilor specifice bibliotecii IER

·         actualizarea bazei de date a publicaţiilor din cadrul Centrului de Documentare

·         asistenţă în organizarea de evenimente, pregătirea de conferinţe publice, seminarii

 

Profilul stagiarilor

Studii:

 • student, masterand sau doctorand al unei facultăţi cu profil de comunicare, economic, ştiinţe politice şi sociale, relații internaționale, administraţie publică etc.;
 • cunoştinţe de bază despre Uniunea Europeană, politici europene, mecanisme şi instituţii europene;
 • bună cunoaştere a limbii engleze.

Alte cerinţe:

 • cunoaştere temeinică a limbii române;
 • excelente cunoştinţe de operare pe calculator (Microsoft Office);
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • conştiinciozitate, punctualitate şi capacitatea de a respecta termenele şi standardele impuse;
 • capacitatea de a lucra în echipă;
 • activităţi extracurriculare conexe (constituie un avantaj).

Cum candidez?

Transmiţând dosarul până la data de 22 septembrie 2014 prin e-mail la adresa: mihaela.papa@ier.ro (pentru Comunicare și activități editoriale) sau livia.mirescu@ier.ro (pentru Centrul de documentare).

Dosarul trebuie să cuprindă:

 • formularul de candidatură;
 • Curriculum Vitae în format European (în limba română sau engleză);
 • Adeverinţă de student (poate fi prezentată în cadrul interviului).


Selecţia are următoarele etape:

I.  Pre-selecţia pe bază de dosar
II. Test scris de limba engleză și verificare a cunoştinţelor de bază despre Uniunea Europeană – 24 septembrie 2014 (doar pentru candidaţii la stagiul Comunicare şi activităţi editoriale)
III. Interviu la sediul IER – 25-26 septembrie 2014

Numai candidaţii selectaţi în urma analizei dosarelor vor fi contactaţi pentru testul scris şi/sau interviu.